Những truyện ngôn tình đã đọc và rất thích.

– Hãy nhắm mắt khi anh đến – Đinh Mặc
– Nếu ốc sên có tình yêu – Đinh Mặc
– Bảy ngày ân ái – Ân Tầm
– Dụ tình – Ân Tầm
– Yêu em từ cái nhìn đầu tiên -Cố Mạn
– Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Huyền Ẩn
– Đạo tình – Chu Ngọc
– Bên nhau trọn đời – Cố Mạn
– Sẽ có thiên thần thay anh yêu em – Minh Hiểu Khê
– Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm
– Sa ngã vô tội – Diệp Lạc Vô Tâm
– Vượt qua lôi trì – Diệp Lạc Vô Tâm
– Chết, sập bẫy rồi -King Kong Barbie
– Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất – Diệp Tử
– Đánh cắp tình yêu – Tuyết Mặc
– Hãy chờ em đánh răng xong nhé – Hồng Cửu
– Sam Sam đến đây ăn nè – Cố Mạn
– Nhật ký anh chàng yêu vợ – Chu Khinh
– Công tắc tình yêu – Phỉ Ngã Tư Tồn
– Thiên thần bóng tối – Chi Chan
– Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang – Ức Cẩm
– Kiêu sủng – Đinh Mặc
– Độc quyền chiếm hữu – Đinh Mặc
– Dục vọng kẻ chinh phục – Đinh Mặc
– Bí mật độc quyền – Nguyên Viện

Leave a comment »

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.

Comments (1) »